پمپ کفکش استیل خروجی از بالا مطیع پمپ

با راندمان 60 درصد
سیل مکانیکی -فلوتر ( ایتالیا )
سیل مکانیکی دوبل در محفظه جدا ( ایتالیا )

با راندمان 60 درصد
سیل مکانیکی -فلوتر ( ایتالیا )
سیل مکانیکی دوبل در محفظه جدا ( ایتالیا )

با راندمان 60 درصد
سیل مکانیکی -فلوتر ( ایتالیا )
سیل مکانیکی دوبل در محفظه جدا ( ایتالیا )

پمپ کفکش دو جداره استیل خروجی از بالا مطیع پمپ
پمپ کفکش استیل خروجی از بغل مطیع پمپ

با راندمان 60 درصد
سیل مکانیکی -فلوتر ( ایتالیا )
سیل مکانیکی دوبل در محفظه جدا ( ایتالیا )

با راندمان 60 درصد
سیل مکانیکی -فلوتر ( ایتالیا )
سیل مکانیکی دوبل در محفظه جدا ( ایتالیا )

با راندمان 60 درصد
سیل مکانیکی -فلوتر ( ایتالیا )
سیل مکانیکی دوبل در محفظه جدا ( ایتالیا )

پمپ کفکش استیل خروجی از بغل مطیع پمپ
پمپ لجن کش استیل

با راندمان 60 درصد
سیل مکانیکی -فلوتر ( ایتالیا )
سیل مکانیکی دوبل در محفظه جدا ( ایتالیا )

با راندمان 60 درصد
سیل مکانیکی -فلوتر ( ایتالیا )
سیل مکانیکی دوبل در محفظه جدا ( ایتالیا )

با راندمان 60 درصد
سیل مکانیکی -فلوتر ( ایتالیا )
سیل مکانیکی دوبل در محفظه جدا ( ایتالیا )

پمپ لجن کش استیل خروجی از بغل مطیع پمپ
پمپ آب لجن کش خردکن دار مدل Grinder

با راندمان 60 درصد
سیل مکانیکی -فلوتر ( ایتالیا )
سیل مکانیکی دوبل در محفظه جدا ( ایتالیا )

با راندمان 60 درصد
سیل مکانیکی -فلوتر ( ایتالیا )
سیل مکانیکی دوبل در محفظه جدا ( ایتالیا )

با راندمان 60 درصد
سیل مکانیکی -فلوتر ( ایتالیا )
سیل مکانیکی دوبل در محفظه جدا ( ایتالیا )

پمپ لجن کش استیل خروجی از بغل مطیع پمپ
previous arrow
next arrow

درباره ما

درباره ما -مطیع پمپ

گروه صنعتی مطیع پمپ MPCO ( امپیکو ) در سال 1995 میلادی – 1374 شمسی در زمینی به مساحت 1000 مترمربع تاسیس گردیده که 500 مترمربع آن ساختمان اداری و کارگاه های مربوطه جگهت ماشین کاری و مونتاژ در نظر گرفته شده است. تعداد کارکنان شاغل در این شرکت در حال حاضر 20 نفر می باشند. دفتر شرکت گروه صنعتی مطیع پمپ MPCO ( ام پیکو ) در تهران آماد عقد قرارداد با مشتریان محترم می باشد.

گروه صنعتی مطیع پمپ MPCO ( امپیکو ) ارائه دهنده انواع پمپ در سایزهای مختلف به شرح ذیل می باشد:

  • پمپ های لجن کش

الکترو پمپ های تولیدی گروه صنعتی مطیع پمپ MPCO ( ام پیکو ) این شرکت معمولا برای انتقال آب های صاف و لجن به کار می رود.

  • پمپ مدل F با پروانه استیل
  • پمپ مدل دو جداره بدنه با پروانه استیل
  • پمپ لجن کش

تمام پمپ های تولیدی گروه صنعتی مطیع پمپ MPCO ( ام پیکو ) با بالاترین راندمان روز اروپا 60% می باشد .

fa_IRPersian